Privacyverklaring

Privacyverklaring van Erve Getkot

1. Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Erve Getkot verzamelt en verwerkt van haar klanten en websitebezoekers. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Erve Getkot kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Betalings- en factuurgegevens
  • Informatie over uw reservering en verblijf
  • IP-adres en gegevens over uw activiteiten op onze website

3. Doeleinden van de gegevensverwerking

Erve Getkot gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van de overeenkomst voor de verhuur van vakantiewoningen
  • Het versturen van communicatie over uw reservering
  • Het verbeteren van onze website en diensten
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

4. Delen met derden

Erve Getkot verstrekt uw gegevens niet aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


5. Cookies

Erve Getkot maakt gebruik van cookies om de optimale werking van de website te garanderen. Wij gebruiken geen tracking cookies. De cookies die wij gebruiken zijn uitsluitend bedoeld voor analytische doeleinden, zoals het bijhouden van bezoekersstatistieken om onze dienstverlening te verbeteren.


6. Beveiliging en bewaartermijnen

Erve Getkot neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.


7. Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Erve Getkot. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens over te dragen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.


8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Erve Getkot behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om regelmatig deze verklaring te bekijken.


9. Contact

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen rondom uw gegevens kunt u contact opnemen via info@ervegetkot.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 maart 2024.